Servojen ohjaus node.js kirjastolla

Alunperin ajatukseni oli ohjata servoja Pythonilla. Aloin kuitenkin tutkimaan mahdollisuutta käyttää Node.js ja sille löytyikin sopiva kirjasto GPIO pinnien käskyttämiseen. Pigpio mahdollistaa PWM -signaalin syöttämisen servolle. Lisäksi Node sisältää funktiot http pyyntöjen käsittelyyn, joten valinta oli helppo.

Alla on koodi servojen käskyttämiseen selaimen kautta. Esimerkiksi pyynnöllä vasen/30 ajetaan vasenta servoa keskikohta + 30 millisekuntia pitkällä PWM pulssilla.  Minulla oli aluksi ongelmia saada toinen servo toimimaan. Tuli ilmi, että Pigpio käyttää GPIO numeroituja pinnejä eikä rautatasolla numeroituja kuten Python. Tämän takia Python skriptissä olevat pinnit 3 ja 5 ovat muuttuneet numeroiksi 2 ja 3.