Servojen ohjaus Pythonilla

Ensimmäinen testi servojen ohjaukseen Pythonilla onnistui hyvin. Ympäripyörivät servot ovat hieman erilaisia käyttää normaaleihin servoihin nähden. Normaalisti servoille annetaan PWM signaalina arvo mihin kulmaan servo halutaan. Ympäripyöriville servoille annetaan myös PWM arvo, mutta kulman sijaan se määrittää miten nopeasti servo pyörii.

Ensimmäisen servon yhdistin Raspberry Pin GPIO pinneihin siten, että maa tuli pinnistä 6, virta pinnistä 4 ja signaali pinnistä 3. Toinen servo sai maan pinnistä 0, virran pinnistä 2 ja signaalin pinnistä 5.

Alla on Python koodi, jolla testasin servojen toimivuuden.